Breaking News
You are here: Home / เที่ยวภาคใต้ / นอนแพเขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน ราคาประหยัด!

นอนแพเขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน ราคาประหยัด!

เขื่อนรัชชประภา

เขื่อนรัชชประภา มีชื่อเรียกดั้งเดิมว่า เขื่อนเชี่ยวหลาน เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งที่สองของภาคใต้ อยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อก่อนสร้างแล้วเสร็จได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามให้ใหม่ว่า “เขื่อนรัชชประภา” มีความหมายว่า “แสงสว่างแห่งราชอาณาจักร”

เขื่อนรัชชประภา สร้างปิดกั้นลำน้ำคลองแสง ที่บ้านเชี่ยวหลาน ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยพื้นทีส่นใหญ่ติดอุทยานแห่งชาติเขาสกเกือบทั้งหมด เป็น เขื่อนหินถมแกนดินเหนียว สูง 94 เมตร ความยาวสันเขื่อน 761 เมตร และมีเขื่อนปิดกั้นช่องเขาขาดอีก 5 แห่ง มีความจุ 5,638.8 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่อ่างเก็บน้ำ 185 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเฉลี่ยปีละ 3,057 ล้านลูกบาศก์เมตร ติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟ้า เครื่องละ 80,000 กิโลวัตต์ จำนวน 3 เครื่อง รวมกำลัง การผลิต 240,000 กิโลวัตต์ ให้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยปีละประมาณ 554 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง

เขื่อนรัชชประภา เริ่มดำเนินการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2525 แล้วเสร็จในเดือนกันยายน2530 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินเปิดเขื่อนรัชชประภา และโรงไฟฟ้าพลังน้ำ เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2530 แต่เดิมนั้นสามารถเดินทางได้โดยจาก อำเภอพนม แต่เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวมีความสลับซับซ้อนประกอบด้วยเหวจำนวนมากเส้นทางดังกล่าวจึงต้องปิดตัวลงโดยปัจจุบันสามรถเดินทางโดยผ่านอำเภอบ้านตาขุน เขื่อนรัชชประภา เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่สำคัญแห่งหนึ่งในภาคใต้ ที่สร้างความมั่นคงให้แก่ระบบไฟฟ้า และความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศชาติ นอกจากนี้ยังเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ในปี พ.ศ. 2530 และพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก ในปี พ.ศ. 2531

 

ประโยชน์

  • การชลประทานเพื่อการเพาะปลูก ปริมาณน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนให้ประโยชน์ต่อการเพาะปลูกพืช บริเวณสองฝั่งแม่น้ำในตอนล่าง เป็นผลให้พื้นที่ประมาณ 100,000 ไร่ ในเขตท้องที่ตำบลตาขุน อำเภอคีรีรัฐนิคม และอำเภอพุนพิน สามารถทำนาปรัง และปลูกพืชในฤดูแล้งได้ผลดี
  • บรรเทาอุทกภัย การกักเก็บน้ำของเขื่อนในฤดูฝน จะช่วยลดความรุนแรงของสภาวะน้ำท่วมในพื้นที่ตอนล่างได้เป็นอย่างดี
  • การประมง อ่างเก็บน้ำของเขื่อนรัชชประภาเป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่สำคัญ ทุกๆ ปี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ปล่อยพันธุ์ปลาและกุ้งเป็นจำนวนมากลงไปในอ่างเก็บน้ำ สามารถให้ผลผลิตทางด้านการประมงเฉลี่ยปีละ 300 ตัน ซึ่งเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับราษฎรในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่ง

ที่มา th.wikipedia.org

เขื่อนรัชชประภา เขื่อนเชี่ยวหลาน

ชะแง่นผาและผืนน้ำ จุดที่เปรียบกันว่าเป็น กุ้ยหลินเมืองไทย ในเขื่อนรัชชประภา (เขตความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติเขาสก)

  • การท่องเที่ยว ทัศนียภาพโดยรอบบริเวณเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ สวยสดงดงาม และสงบร่มรื่น เหมาะแก่การไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวปีละกว่า 70,000 คน ให้เดินทางมาเยี่ยมชมเขื่อนรัชชประภา พื้นที่อ่างเก็บน้ำมีทัศนียภาพอันงดงาม ประกอบด้วยยอดเขาหินปูนที่โผล่พ้นน้ำขึ้นมามากมาย จนได้รับฉายาว่า “กุ้ยหลินเมืองไทย” ซึ่งพื้นที่น้ำเกือบทั้งหมด อยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติเขาสก (เว้นเพียงพื้นที่น้ำในเขตทุ่นลอย อันได้แก่ รอบพระตำหนักเรือนรับรองที่ประทับ หน้าช่องระบายน้ำ และตลอดแนวสันเขื่อน อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)[2]
  • การผลิตไฟฟ้า พลังน้ำจากเขื่อนสามารถนำมาผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ปีละ 315 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ช่วยเสริมระบบไฟฟ้าในภาคใต้ให้มั่นคงยิ่งขึ้น นอกจากนี้น้ำที่ปล่อยผ่านเครื่องผลิตไฟฟ้า ยังส่งต่อเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรม บริเวณพื้นที่ท้ายน้ำอีกด้วย
  • แก้ไขน้ำเสียและผลักดันน้ำเค็ม สภาพน้ำที่มีบปริมาณน้อยของลำน้ำพุมดวง-ตาปี ในฤดูแล้ง ทำให้เกิดภาวะน้ำเน่าเสียได้ง่าย ขณะเดียวกันบริเวณปากแม่น้ำจะมีน้ำเค็มรุมล้ำเข้ามาตามลำน้ำ น้ำที่ปล่อยจากเขื่อนรัชชประภาจะช่วยเจือจางน้ำเสียในลำน้ำ และต้านทานการรุกล้ำของน้ำเค็มที่ปากแม่น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ [1]
นอนแพเขาสก-เขื่อนเชี่ยวหลาน ซาหวันราคาประหยัด!

เขื่อนรัชชประภา เขื่อนเชี่ยวหลาน

นอนแพเขาสก-เขื่อนเชี่ยวหลาน ซาหวันราคาประหยัด!

เขื่อนรัชชประภา เขื่อนเชี่ยวหลาน

นอนแพเขาสก-เขื่อนเชี่ยวหลาน ซาหวันราคาประหยัด!

เขื่อนรัชชประภา เขื่อนเชี่ยวหลาน

นอนแพเขาสก-เขื่อนเชี่ยวหลาน ซาหวันราคาประหยัด!

เขื่อนรัชชประภา เขื่อนเชี่ยวหลาน

นอนแพเขาสก-เขื่อนเชี่ยวหลาน ซาหวันราคาประหยัด!

เขื่อนรัชชประภา เขื่อนเชี่ยวหลาน

นอนแพเขาสก-เขื่อนเชี่ยวหลาน ซาหวันราคาประหยัด!

เขื่อนรัชชประภา เขื่อนเชี่ยวหลาน

นอนแพเขาสก-เขื่อนเชี่ยวหลาน ซาหวันราคาประหยัด!

เขื่อนรัชชประภา เขื่อนเชี่ยวหลาน

นอนแพเขาสก-เขื่อนเชี่ยวหลาน ซาหวันราคาประหยัด!

เขื่อนรัชชประภา เขื่อนเชี่ยวหลาน

นอนแพเขาสก-เขื่อนเชี่ยวหลาน ซาหวันราคาประหยัด!

เขื่อนรัชชประภา เขื่อนเชี่ยวหลาน

อืมมมม ชิลลลล~~~~~

ไปกันเต๊อะ ไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาสกและเขื่อนเชี่ยวหลาน สุดยอดที่เที่ยวบรรยากาศธรรมชาติตระการตาจนต้องร้องกรี้ด  วี้ดๆ กระตู้ฮู้ หยิบปฏิทินมากาวันหยุดซัก 4-5 วัน รีบชวนเพื่อนๆ แพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางกันเล้ย
1
เอ้า แล้วจะไปยังไงดีละ? 

1) ไปตัวอุทยานแห่งชาติเขาสก ณ จังหวัดสุราษฎร์ฯ กันก่อนนิ!
- ไปรถยนต์ (ความสะดวก 5/5)
จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 41 จนถึงสุราษฎร์ธานี แล้ววิ่งเส้น 401
(สายสุราษฎร์ฯ-ตะกั่วป่า) แยกเข้าอุทยานฯ ตรงกม.ที่ 109 เลี้ยวขวาไปอีก 1.5 กม.
ก็จะถึงที่ทำการอุทยานฯ ระยะทางประมาณ 700 กิโล….อืม…..ชะ ชิล ชิลล
- ไปรถประจำทาง (ความสะดวก 4/5)
มีรถทัวร์ บขส.ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ไปสุราษฎร์ธานีทุกวัน (โทร.02-435-1199)
เข้าไปเช็ครอบได้ที่ http://61.19.247.102/~transport/home_start.php#
จากนั้นขึ้นรถสายสุราษฎร์ธานี-ภูเก็ต วิ่งระหว่างเส้นทางหลวงหมายเลข 401
ผ่านปากทางเข้าอุทยานฯ สามารถเช่ารถแท็กซี่ต่อเข้าไปข้างใน (ค่าโดยสารคนละ 20 บาท)
- ไปรถไฟ (ความสะดวก 3/5)
มีรถไฟกรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี ทุกวัน (ลงที่สถานีรถไฟพุนพิน แล้วนั่งรถต่อเหมือนด้านบน)
สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 1690
- เครื่องบิน (ความสะดวก 5/5)
มีหลายสายการบินให้บริการเที่ยวบินกรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานีทุกวัน สอบถามรายละเอียด
ได้ที่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 1566 www.thaiairways.com,
นกแอร์ โทร.1318 www.nokair.com, ไทยแอร์เอเชีย โทร. 02-515-9999 www.airasia.com
วิวระหว่างการเดินทาง

นอนแพเขาสก-เขื่อนเชี่ยวหลาน ซาหวันราคาประหยัด!

นอนแพเขาสก-เขื่อนเชี่ยวหลาน ซาหวันราคาประหยัด!  นอนแพเขาสก-เขื่อนเชี่ยวหลาน ซาหวันราคาประหยัด!

2) ลุยเขื่อนรัชชประภา
พอถึงตัวเมืองสุราษฎร์แล้วก็ลุยต่อกันเลย
- รถยนต์
จากตัวเมืองสุราษฎร์ฯ วิ่งเส้น 401 ถึง อ.บ้านตาขุน ทางเข้าจะอยู่ระหว่าง กม.ที่ 57-58
ก่อนถึงโรงพยาบาลบ้านตาขุน เลี้ยวเข้าไปอีก 12 กม. ถึงเขื่อนรัชชประภา
- รถประจำทาง
จากตัวเมืองสุราษฎร์ฯ จะมีรถประจำทางวิ่งผ่านหลายสาย ให้ลงที่ อ.บ้านตาขุน (ปากทางเข้าเขื่อน)
จากนั้นนั่งรถรับจ้างต่อเข้าไปยังตัวเขื่อน หรือโบกรถนักท่องเที่ยวขออาศัยไปด้วยก็ประหยัดไปอีกแบบ
- รถตู้
เมื่อมาถึงตัวเมืองสุราษฎร์ฯแล้ว ก็ต่อรถตู้ ไปอุทยาน
มีรถตู้ปรับอากาศ สุราษฎร์ธานี-อุทยานแห่งชาติเขาสก ออกทุกชั่วโมง ตั้งแต่ 06.00 น.-17.00 น.
คิวรถตู้ที่เขาสก (สามแยกเข้าอุทยาน) โทร. 089-725-5517
คิวรถตู้ที่ตลาดเกษตร 2 โทร. 077-206-217
ค่าโดยสาร 120 บาท
หากไปส่งถึงสนามบินคิดราคาคนละ 200 บาท (ราคาอาจมีเปลี่ยนแปลงได้นะ)
.
เอ้ามาถึงแล้ว แล้วไงต่อ?
ไม่ว่าคุณจะมาด้วยวิธีไหน พอถึงเขื่อนแล้วก็ต้องนั่งเรือต่อไปยังพื้นที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ
ที่อยู่ในอ่างเก็บนํ้า อัตราค่าเรือเหมาต่อลำตั้งแต่ 1,800 บาทขึ้นไป (นั่งได้ 10-15 คน ไป10 คนก็ตกคนละ 180) เขาจะคิดราคาเดินทางว่าคุณจะไปแพไหน ใกล้ไกลก็บวกลบกันนิดหน่อย เอ….ว่าแต่ แล้วจะไปแพไหนดีละ?
นั่นนะเซ่ เราก็เลยจัดมาให้คุณเลือกดูว่าชอบวิวไหนก็ไปกันตามใจอยาก อิอิ
ทุกแพในเขื่อนคิดราคาที่พักเป็น “รายคน” ตกคนละ 650 บาท (รวมอาหาร 3 มื้อ)
สอบถามรายละเอียดโทร. 08-6593-3440 (คุณโอ๋ คุณหน่อง) www.chiewlarn.com
ว้าวๆๆ และแล้วเราก็มาดูกันเต๊อะ แพไหนเป็นไง จัดไปอย่าให้เสีย
1) แพนางไพร
แพยอดฮิตของเขื่อนเชี่ยวหลาน พิกัดดีอยู่ใกล้เขาสามเกลอ เก็บข้าวเก็บของกันแล้ว ใครอยากจะพายเรือ
คายัคไปวนเล่นแถวนั้น ก็ไปได้ไม่ไกลเลยทีเดียว (กระซิบกันนิดหนึ่งว่าใครชอบอาหารมื้อใหญ่ กินแบบจุใจต้องมาที่แพนี้แหละ)
นอนแพเขาสก-เขื่อนเชี่ยวหลาน ซาหวันราคาประหยัด!
นอนแพเขาสก-เขื่อนเชี่ยวหลาน ซาหวันราคาประหยัด!
อาหารและที่พัก
นอนแพเขาสก-เขื่อนเชี่ยวหลาน ซาหวันราคาประหยัด!

นอนแพเขาสก-เขื่อนเชี่ยวหลาน ซาหวันราคาประหยัด!  นอนแพเขาสก-เขื่อนเชี่ยวหลาน ซาหวันราคาประหยัด!
นอนแพเขาสก-เขื่อนเชี่ยวหลาน ซาหวันราคาประหยัด!

(นี่ก็อาหาร หุหุ)

ต่อด้วยวิวงามๆ
นอนแพเขาสก-เขื่อนเชี่ยวหลาน ซาหวันราคาประหยัด!

นอนแพเขาสก-เขื่อนเชี่ยวหลาน ซาหวันราคาประหยัด!

นอนแพเขาสก-เขื่อนเชี่ยวหลาน ซาหวันราคาประหยัด!

นอนแพเขาสก-เขื่อนเชี่ยวหลาน ซาหวันราคาประหยัด!

กิจกรรม พายเรือ เล่นน้ำ

นอนแพเขาสก-เขื่อนเชี่ยวหลาน ซาหวันราคาประหยัด!  นอนแพเขาสก-เขื่อนเชี่ยวหลาน ซาหวันราคาประหยัด!

2) แพไกรสร
เห็นกระทิงตัวเป็นๆ ได้ทุกวันที่นี่! เพราะแพไกรสรเป็นจุดที่ใกล้บริเวณที่กระทิงแก๊งสเตอร์และนานาสัตว์
จะออกมาเฉิดฉาย ดื่มนํ้าและหาอาหารกันยามเย็นจ๊ะ

นอนแพเขาสก-เขื่อนเชี่ยวหลาน ซาหวันราคาประหยัด!

นอนแพเขาสก-เขื่อนเชี่ยวหลาน ซาหวันราคาประหยัด!

ที่พัก
นอนแพเขาสก-เขื่อนเชี่ยวหลาน ซาหวันราคาประหยัด!

นอนแพเขาสก-เขื่อนเชี่ยวหลาน ซาหวันราคาประหยัด!

วิวงามๆ

นอนแพเขาสก-เขื่อนเชี่ยวหลาน ซาหวันราคาประหยัด!

นอนแพเขาสก-เขื่อนเชี่ยวหลาน ซาหวันราคาประหยัด!

นอนแพเขาสก-เขื่อนเชี่ยวหลาน ซาหวันราคาประหยัด!

3) แพโตนเตย

อยากเดินป่า เที่ยวนํ้าตก แบบสะดวกสบายหน่อยแนะนำให้พักแพนี้ เพราะอยู่ใกล้จุดยกพลขึ้นบกเดิน
ไปนํ้าตกโตนเตย …ใกล้แบบว่ามองเห็นกันไวๆ เลยทีเดียว ได้อารมณ์ป่าและขุนเขามาบวกกับการนอนแพแช่นํ้าตก ครบอย่างนี้หาได้ที่แพโตนเตยเลยจ้า
นอนแพเขาสก-เขื่อนเชี่ยวหลาน ซาหวันราคาประหยัด!

นอนแพเขาสก-เขื่อนเชี่ยวหลาน ซาหวันราคาประหยัด!

ที่พัก

นอนแพเขาสก-เขื่อนเชี่ยวหลาน ซาหวันราคาประหยัด!

นอนแพเขาสก-เขื่อนเชี่ยวหลาน ซาหวันราคาประหยัด!

นอนแพเขาสก-เขื่อนเชี่ยวหลาน ซาหวันราคาประหยัด!

วิว ๆ

นอนแพเขาสก-เขื่อนเชี่ยวหลาน ซาหวันราคาประหยัด!

นอนแพเขาสก-เขื่อนเชี่ยวหลาน ซาหวันราคาประหยัด!

นอนแพเขาสก-เขื่อนเชี่ยวหลาน ซาหวันราคาประหยัด!

4) แพคลองคะ
วิวสวยแบบต้องร้อง ว้าว! ยิ่งถ้าทันช่วงพระอาทิตย์ขึ้น เหล่าช่างภาพคงแชะกันเสียงชัตเตอร์สนั่น หน้าแพเป็นเวิ้งนํ้ากว้างสะท้อนเงาได้เหมือนกระจก ตัวแพหลังใหญ่พักได้หลายคน เหมาะกับการยกครอบครัวหรือเพื่อนฝูงมาพักผ่อนเป็นที่สุด
นอนแพเขาสก-เขื่อนเชี่ยวหลาน ซาหวันราคาประหยัด!

นอนแพเขาสก-เขื่อนเชี่ยวหลาน ซาหวันราคาประหยัด!

ที่พัก

นอนแพเขาสก-เขื่อนเชี่ยวหลาน ซาหวันราคาประหยัด!

นอนแพเขาสก-เขื่อนเชี่ยวหลาน ซาหวันราคาประหยัด!

นอนแพเขาสก-เขื่อนเชี่ยวหลาน ซาหวันราคาประหยัด!

นอนแพเขาสก-เขื่อนเชี่ยวหลาน ซาหวันราคาประหยัด!

วิวจ้าาาาา

นอนแพเขาสก-เขื่อนเชี่ยวหลาน ซาหวันราคาประหยัด!

นอนแพเขาสก-เขื่อนเชี่ยวหลาน ซาหวันราคาประหยัด!

นอนแพเขาสก-เขื่อนเชี่ยวหลาน ซาหวันราคาประหยัด!

นอนแพเขาสก-เขื่อนเชี่ยวหลาน ซาหวันราคาประหยัด!

5) แพเพลินไพร
เพลิดเพลินได้สมชื่อ ไม่ว่าจะเล่นนํ้า พายเรือ หรือนั่งอ่านหนังสือพลางชมวิวสวยๆ พลาง ที่ตั้ง แพเพลินไพรอยู่ระหว่างทางจากกุ้ยหลินไปทะเลใน อยากเที่ยวไหนก็ไปได้สบายๆ ไม่ไกลมาก
นอนแพเขาสก-เขื่อนเชี่ยวหลาน ซาหวันราคาประหยัด!

นอนแพเขาสก-เขื่อนเชี่ยวหลาน ซาหวันราคาประหยัด!

นอนแพเขาสก-เขื่อนเชี่ยวหลาน ซาหวันราคาประหยัด!

นอนแพเขาสก-เขื่อนเชี่ยวหลาน ซาหวันราคาประหยัด!

นอนแพเขาสก-เขื่อนเชี่ยวหลาน ซาหวันราคาประหยัด!

นอนแพเขาสก-เขื่อนเชี่ยวหลาน ซาหวันราคาประหยัด!

ขอขอบคุณ http://www.chillpainai.com

ใครชอบธรรมชาติห้ามพลาดทริปนี้ แค่ลองนึกภาพคุณนั่งแพ แกว่งขาต๋อมแต๋มในน้ำใสๆ อากาศสะอาดหอมสดชื่น นั่งมองน้ำ มองปลา มองท้องฟ้า เวลาหมดเป็นวันๆ ไม่รู้ตัว แล้วไหนจะมีทริปกิจกรรมขี่ช้างเดินป่า ดูนกตกปลา ล่องห่วงยาง ดูถ้ำปะการัง ถ้าเบื่อๆ ก็ล่องเรื่องเชื่องช้าไปดูเขาสามเกลอ หรือที่เรียกกันว่า
“กุ้ยหลินเมืองไทย” โหย สวดยวดไปเลยลวกเพี่ยยยย!

เรื่องโดย : Omega

 

 

ที่พักในเขื่อนเชี่ยวหลาน (เขื่อนรัชชประภา) มีอยู่ด้วยกัน 4 แบบ คือ

1.  ที่พักของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ( เขื่อนเชี่ยวหลาน)
เป็นห้องแอร์ทั้งหมด มีหลายลักษณะและหลายราคา 800-3,500 บาท/ห้อง
ติดต่อขอรายละเอียดหรือจองที่พักได้ที่  โทร.077-242561

2.  ที่พักแบบเรือนแพ ของทางอุทยานแห่งชาติเขาสก
แพนางไพร  เป็นแพที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากที่สุดในบรรดาแพอุทยาน และอยู่ใกล้ที่สุด
แพคลองคะ  อยู่ถัดจากแพนางไพรเข้าไป ใกล้กับน้ำตกคลองคะ
แพโตนเตย  เป็นแพที่อยู่ใกล้กับ ถ้ำน้ำทะลุ
แพไกรสร  เป็นแพที่อยู่ไกล และเป็นธรรมชาติ

3. ที่พักแบบเรือนแพ ของกรมป่าไม้
แพหน่วยฯคลองหยา หรือ แพคลองแสง เป็นแพที่อยู่ไกลที่สุด เป็นจุดต้นน้ำ เป็นแหล่งตกปลา และส่องสัตว์
โทร.คุณโอ 081-554-3585

4.  ที่พักแบบเรือนแพ ของทางเอกชน
แพเชี่ยวหลานทัวร์
แพภูตะวัน
แพเพลินไพร
แพสายชล
แพไพรวัลย์

ห้องพักจะพักได้ห้องละ 3-4 คน แล้วแต่ขนาดของห้อง
แพเชี่ยวหลานทัวร์ นอนได้ 6 ท่าน/ห้อง
แพเพลินไพร ห้องไม้ มีห้อง 4 คน 9 ห้อง กับ 8 คน 2 ห้อง
แพสายชล ห้องไม้ ห้องละ 2 ท่าน
แพไพรวัลย์ พักห้องละ 2 – 4 ท่าน

*** หากต้องการซื้อ Package สามารถติดต่อ คุณโอ 081-554-3585

Comments are closed.

Scroll To Top